"Muteks

Kurum Kültür Öğeleri

Vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz ve etik kodlarımız

 

 

Vizyonumuz

Evrensel moda akımları yaratarak tüketici trendine yön veren ve mutluluk sebebi olan saygın bir marka olmak.

 

Misyonumuz

Yaşam alanlarına özgün bir stil taşımak isteyenler için, ortak hedefe odaklanmış insan kaynağımız, tasarım ve teknoloji gücümüzü kullanarak evrensel değerleri önemseyen bakış açımız ile ipliği konfora dönüştürüyoruz.

 

Temel Değerlerimiz

 • Hızlı ve etkili çözümler üreterek, samimi, güvenilir ve sürdürebilir ilişkiler kurarak müşterilerimizin sadık gurur kaynağıyız.
 • Ben değil biz anlayışı ile çalışan, yetkin, sorumluluklarını bilen, güçlü iletişime sahip, üretmekten keyif alan ve aile bilinci ile çalışan mutlu çalışanlarız.
 • Güvenin ve özverinin öne çıktığı, işinin sahibi, takipçisi, gelişime ve değişime açık, emeğe, değer yaratana ve yeni fikirlere saygılı, teşvik edici bir yönetim anlayışına sahibiz.
 • İşlerimizi verilere dayalı pratik düşünce tarzımız ve inisiyatif kullanabilme yetkinliğimiz ile teknolojiyi güçlü kullanır, arge ve tasarıma önem vererek, planlı bir şekilde yaparız.
 • Sosyal sorumluluk bilinci yüksek, yaşam kalitesine önem veren, farklı kültürlere saygılı ve evrensel değerleri esas alan bir kurumuz.

 

Etik Kodlarımız ve Değerlerimiz

Ne iş yaptığımızdan çok, o işi nasıl yaptığımızın önemine inanan şirketimiz, tüm paydaşlarımıza karşı olan sorumluluğun bilinci ile işin yürütülmesi esnasında uygulanmasında yarar görülen kuralları ve davranış şekillerini aşağıdaki Etik Kodlar ile belirlemiş ve her birini detaylı tanımlamıştır.

 • Bilginin Kullanımı ve Gizlilik
 • Şeffaflık ve Dürüstlük
 • Çıkar Çatışması
 • Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı
 • Yasal Sorumluluklarımız
 • Mesleki Görev ve Sorumluluklarımız
 • Tarafsız, Eşitlikçi ve Adil Yaklaşım Bilinci
 • Toplumsal ve Sosyal Sorumluluk