Muteks

Yönetim Politikaları

Şirketimizin yönetim politikaları

 

 

Muteks olarak her bir yaptığımız faaliyetlerde bize yol gösterecek, iki zaman dilimi arasında uygulamayı kararlaştırdığımız eylemleri kalıplayacak, onların sınırlarını ve yönünü çizecek bir anlamda işlerimizi yaparken karar vermede rehberlik edecek Yönetim Politikalarımızı Belirledik.

 

Bunlar:

İnsan Kaynakları Politikası

Yönetim Politikası

Karar Alma Politikası

Yatırım ve Projelendirme Politikası

Kalite Politikası

Mali İşler ve Finansman Politikası

Pazarlama ve Satış Politikası

Satın alma ve Tedarik Politikası

Müşteri İlişkileri Politikası

Üretim Yönetimi Politikası

Dış Kaynak Kullanım Politikası